Eltam (Elzem Tasavvuf Araştırmaları Merkezi), araştırmalarında Kadiri ve Rufai Tarikatlarını Merkeze alan tasavvufi gelenekleri ve tasavvufi öğretilerin gün yüzüne çıkmasını amaçlayan bir gurup akademisyen ve ilim adamı tarafından 2010 yılında kuruldu. Amacımız, geleneksel tasavvuf öğretilerini modern dünyaya taşımak ve insanların içsel yolculuklarında rehberlik etmektir.

Misyonumuz

  • İrfan ve Marifet Yolu: İslam’ın tasavvufi boyutunu ehl-i sünnet dairesinde anlamak ve yaşamak için öğrencilere irfan ve marifet yoluyla rehberlik ediyoruz.
  • Tasavvuf Eğitimi: Kadiri ve Rufai geleneğinin özünden gelen tasavvuf eğitimleri sunuyoruz.
  • Topluluk ve Dayanışma: İnsanlar arasında sevgi, hoşgörü ve dayanışma köprüleri kuruyoruz.

Vizyonumuz

  • Manevi Derinlik: İçsel huzur ve manevi derinlik arayışında olan herkes için bir liman olmak istiyoruz.
  • İlmi Derinlik: Tasavvufi konularda eğitimler vermek ve ilmi faaliyetler yapmak istiyoruz.